Taneční pro dospělé

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - "TANEČNÍ POLEPŠOVNA"

Připravili jsme jedinečný rychlokurz základních tanečních kroků a jednoduchých variací pro dospělé. Tento kurz je určen pro taneční začátečníky a mírně pokročilé, pro taneční nadšence, kteří by se rádi naučili tančit bez zábran a stresu, pro ty, které tanec oslovil a chtěli by prostřednictvím tance relaxovat,...

V tomto kurzu se naučíte všechny společenské tance a jejich základní variace. Vyučujeme standardní, latinsko-americké, lidové, country tance i "zapomenuté tance" jako je charleston a twist. Přijďte si zatančit v rytmu anglického waltzu, quickstepu, temperamentního tanga nebo vášnivé a sexy rumby!

Čeká Vás komorní skupina tančících párů a 12 lekcí v každém školním pololetí.

Taneční lekce a termíny

Kurz pro ZAČÁTEČNÍKY - v ÚTERÝ od 18:00 do 19:30. Zahájení 17. září 2019. Kurz obsahuje 12 dvouhodinových lekcí.
V tomto kurzu se naučíte základní kroky standardních (waltz, foxtrot/slowfoxtrot, quickstep, tango, valčík) a latinskoamerických tanců (cha-cha, rumba, samba, jive) a jiných tanců (polka, mazurka, čardáš, blues, two-step) a do každého z tanců navíc dvě nebo tři variace. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky.


Kurz pro POKROČILÉ - v ÚTERÝ od 19:45 do 21:15. Zahájení 17. září 2019. Kurz obsahuje 12 dvouhodinových lekcí.
V tomto kurzu si zopakujeme základní kroky a variace standardních a latinskoamerických tanců a dále se budeme věnovat sestavám, technice a přidáme i něco nového, aby kurz vyhovoval mírně pokročilým i pokročilým.


PŘEJETE SI NÁS JEN VYZKOUŠET? - Přijďte na jednu z našich lekcí!
Pokud ještě nejste pevně rozhodnuti, do jakého kurzu budete chodit nebo pokud byste chtěli nás navštěvovat nepravidelně, nabízíme Vám protančit naši lekci za jednorázový poplatek 200 Kč/os./lekci. Přesto věříme, že se Vám u nás bude líbit a rádi se zapíšete do celého kurzu.


Pro více informací nás, prosím, kontaktujte emailem nebo telefonicky.

Doporučujeme, abyste se na lekci dostavili vždy o 10 minut dříve, z důvodu převlečení nebo přezutí. Po 45 minutách výuky je krátká přestávka.

Místo konání

ZŠ Kuncova, Kuncova 1580/1, Praha 5 - Stodůlky v 19:30.
Škola je situována cca 5 minut od metra B - Stodůlky naproti kostelu Svatého Jakuba Většího. Jelikož se jedná o školské zařízení, je nutné se přezouvat. U vchodu je uzamykatelná šatna, prosíme všechny návštěvníky, aby svojí taneční obuv nazouvali v šatně a do společenské místnosti chodili v čisté obuvi.
V průběhu konání kurzu není zajištěno občerstvení, vyhrazený prostor disponuje automatem na chlazené nápoje. Prosíme všechny návštěvníky, aby si donesli občerstvení dle potřeby.
Děkujeme za pochopení.

Společenská místnost

Pro účely kurzu je vyhrazena společenská místnost školy. Taneční plochu tvoří plocha pokrytá linoleem.

taneční sál taneční sál

Cena kurzu je 1500,- Kč/osobu/12 lekcí.

Do kurzu se můžete přihlásit pouze v páru.

Pro přihlášení, prosíme, stáhněte si, vyplňte a odešlete nám emailem PŘIHLÁŠKU

Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Taneční škole Ing. Miloslav Franta k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám Taneční školy Ing. Miloslav Franta. Tento souhlas je udělen na dobu max. 10 let a může být kdykoli odvolán, a to formou emailu na adresu info@tanecniprodospele.cz.

Součástí této přihlášky je Řád tanečních kurzů a doprovodných akcí (dále jen soustředění), ke kterému se účastník a návštěvník kurzu (soustředění) zavazuje. Prosíme všechny zájemce, aby si tento Řád přečetli.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Řád tanečních kurzů a doprovodných akcí

Dovolujeme si Vás upozornit na následující řád a podmínky:
Řád tanečních kurzů a doprovodných akcí

 • Při podání přihlášky do kurzů tance je nutno zaplatit stanovené zápisné a kurzovné. Zápisné činí 375 Kč + kurzovné 1125 Kč/kurz/osoba, celkem 1500,- Kč/osobu.
  PŘIHLÁŠENÍ JE KOMPLETNÍ A VAŠE MÍSTO V KURZU GARANTOVANÉ AŽ PO ZAPLACENÍ CELÉHO KURZU.
  KURZ JE NUTNÉ ZAPLATIT JEŠTĚ PŘED JEHO ZAHÁJENÍM, ALESPOŇ 15 DNÍ DOPŘEDU.
 • PŘIHLÁŠKA JE ZÁVAZNÁ. V případě, že se kurzu, do kterého jste se přihlásili, nemůžete z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, prosím, odhlaste se včas prostřednictvím emailu nebo telefonicky, abyste neblokovali místo dalšímu zájemci.
 • Nenavštívené hodiny nejsou z kurzovného odečítány.
 • Vystoupit z kurzů lze kdykoli. Před jejich zahájením se vrací kurzovné, storno poplatek činí zápisné, tedy 375 Kč.
  V případě vystoupení z kurzů v průběhu školního roku činí storno poplatek zápisné 375 Kč + odpovídající procentuální část z kurzovného, charakterizující počet uskutečněných hodin.
 • V případě zrušení účasti na soustředění, oznámené více než 7 dní před odjezdem, není vybírán storno poplatek;
  při zrušení účasti oznámené 7 dní až 1 den před odjezdem, činí storno poplatek 50% z ceny soustředění;
  při zrušení účasti v den odjezdu činí storno poplatek 100% z ceny soustředění.
 • Z naší strany je možné domluvenou lekci stornovat i v den konání, v takovém případě Vám refundujeme plnou zaplacenou částku za domluvenou lekci, případně Vám nabídneme náhradní termín za neuskutečněnou lekci (podle vzájemné domluvy).
 • Návštěvníci kurzů jsou povinni do kurzů řádně a včas docházet a podrobit se pokynům učitelů tance, jimi pověřených pracovníků kurzů a správců budov.
 • Návštěvníci kurzů se zavazují šetřit majetek školy a objektu, v němž kurzy a soustředění probíhají.
 • Všichni návštěvníci se dále zavazují navštěvovat kurzy a objekty, v nichž kurzy a soustředění probíhají, v čistém oblečení a střízlivém stavu. Není dovoleno požívat alkoholické nápoje a užívat omamných látek před zahájením akcí, v jejich průběhu ani po jejich skončení. Tyto návykové látky nelze užívat ani v blízkosti objektů, kde kurzy a soustředění probíhají.
 • Návštěvníci a účastníci kurzu jsou povinni vstupovat do sálu v čisté obuvi. Je k dispozici uzamykatelná šatna, kde je možné venkovní oblečení ponechat.
 • Domluvenou individuální lekci je možné stornovat nejpozději 1 pracovní den dopředu do 16:00 a storno poplatek činí 25% z ceny lekce.
 • Storno poplatek domluvené individuální lekce v den konání je 100% z ceny lekce.
 • Z naší strany je možné domluvenou lekci stornovat i v den konání, v takovém případě Vám refundujeme plnou zaplacenou částku za domluvenou lekci, případně Vám nabídneme náhradní termín za neuskutečněnou lekci (podle vzájemné domluvy).
 • Případné stížnosti podávejte učitelům tance.

Do okamžiku oznámení storna Vám zajišťujeme prostor sálu, v kurzech držíme místo, odvádíme za Vás autorské poplatky apod., jako kdybyste do kurzu chodili bez ohledu na to, zda tak činíte či nikoliv, a z jakého důvodu. Zpětnou žádost o navrácení těchto poplatků proto nelze uznat. Děkujeme za pochopení.

Aktuality

Nové kurzy od 17.9.2019 - Zápis právě probíhá

Kurz pro ZAČÁTEČNÍKY v ÚTERÝ od 18:00 do 19:30

Kurz pro POKROČILÉ
- v ÚTERÝ od 19:45 do 21:15

Ještě nejste rozhodnutí a chtěli byste si nás jen vyzkoušet? Pak Vám nabízíme JEDNORÁZOVÝ VSTUP na naši lekci za 200 Kč/os. Přijít můžete kdykoli na jakoukoli hodinu.

Individuální lekce

Využijte volného večera a přijďte na individuální hodinu! Pozor, návštěvu je nutné domluvit předem!

© 2019 • MuF • Všechna práva vyhrazena

Partneři: Taneční klub PIKO