Taneční kurz pro pokročilé

v ÚTERÝ od 19:50 do 21:20. Zahájení 19. září 2023 

Miloslav Franta a Kateřina Machalková

Kurz obsahuje 11 lekcí (2x 45 min.).
V tomto kurzu si zopakujeme základní kroky a variace standardních a latinskoamerických tanců a dále se budeme věnovat sestavám, technice a přidáme i něco nového, aby kurz vyhovoval mírně pokročilým i pokročilým, proto je naším předpokladem, že z každého tance umíte alespoň 3 variace.

Taneční lekce a termíny

1. lekce19. září 2023
2. lekce26. září 2023
3. lekce3. října 2023
4. lekce10. října 2023
5. lekce17. října 2023
6. lekce24. října 2023
7. lekce31. října 2023
8. lekce7. listopadu 2023
9. lekce14. listopadu 2023
10. lekce21. listopadu 2023
11. lekce28. listopadu 2023

Přihlášení do kurzů

Pro přihlášení, prosíme, kontaktujte nás telefonicky nebo rovnou zašlete přihlášku.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno a příjmení
Jména a příjmení partnera/partnerky
Mám zájem o:
Ulice, č.p., PSČ Město
Souhlas se zpracováním osobních údajů a Řádem tanečních kurzů a doprovodných akcí a storno podmínkami
Součástí této přihlášky je Řád tanečních kurzů a doprovodných akcí (dále jen soustředění), ke kterému se účastník a návštěvník kurzu (soustředění) zavazuje. Jeho plné znění naleznete na stránce https://www.tanecniprodospele.cz/kurzy.html

Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Taneční škole Ing. Miloslav Franta k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám taneční školy Ing. Miloslav Franta. Tento souhlas je udělen na dobu max. 10 let a může být kdykoli odvolán, a to formou emailu na adresu info@tanecniprodospele.cz.
Pozn.: Ing. Miloslav Franta se zavazuje, že údaje z přihlášky nebudou zneužity ve smyslu zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. Naše Zásady zpracování osobních údajů naleznete na stránce https://www.tanecniprodospele.cz/kontakt.html

Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Taneční škole Ing. Miloslav Franta k tomu, abychom tyto údaje zpracovali a archivovali jen k interním potřebám Taneční školy Ing. Miloslav Franta. Váš souhlas udělujete na dobu max. 10 let a můžete jej kdykoli odvolat, a to emailem na adresu info@tanecniprodospele.cz. Součástí této přihlášky vyjadřujete souhlas s Řádem tanečních kurzů a doprovodných akcí (dále jen soustředění). Prosíme všechny zájemce, aby si tento Řád přečetli.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Řád tanečních kurzů a doprovodných akcí

Dovolujeme si Vás upozornit na následující řád a podmínky:

Garance místa

 • Při podání přihlášky do některého z našich kurzů hradíte zápisné a kurzovné., konkrétně zápisné činí 460 Kč + kurzovné 1540 Kč, celkem 2000,- Kč/osobu/kurz.
  PŘIHLÁŠENÍ JE KOMPLETNÍ A VAŠE MÍSTO V KURZU GARANTOVANÉ AŽ PO ZAPLACENÍ CELÉHO KURZU.
  DOVOLUJEME SI VÁS POŽÁDAT O ÚHRADU KURZU JEŠTĚ PŘED JEHO ZAHÁJENÍM, A TO NEJLÉPE 15 DNÍ DOPŘEDU.
 • PŘIHLÁŠKA JE ZÁVAZNÁ. V případě, že kurz nemůžete z jakéhokoliv důvodu navštěvovat, prosíme Vás, o Vaše odhlášení včas prostřednictvím emailu nebo telefonicky, abyste neblokovali místo dalšímu zájemci.

STORNO PODMÍNKY

 • Nenavštívené hodiny nejsou z kurzovného odečítány.
 • Vystoupit z kurzů lze kdykoli. Pokud tak učiníte ještě před zahájením kurzu, potom si jako storno poplatek ponecháme zápisné ve výši 460 Kč/os. a zbytek zaplacené částky, tedy kurzovné, Vám vrátíme.
  Jestliže se pro vystoupení z kurzu rozhodnete již po jeho zahájení, nejprve Vám naúčtujeme storno poplatek, tedy zápisné 460 Kč/os. a k tomu dále odpovídající procentuální část z kurzovného, které charakterizuje počet uskutečněných hodin.
 • Do okamžiku oznámení storna Vám zajišťujeme prostor sálu, v kurzech držíme místo, odvádíme za Vás autorské poplatky apod., přesně tak, jako kdybyste do kurzu chodili bez ohledu na to, zda tak činíte či nikoliv, a z jakého důvodu. Zpětnou žádost o navrácení těchto poplatků proto nemůžeme uznat. Děkujeme za pochopení.
 • Domluvenou individuální lekci je možné stornovat nejpozději 1 pracovní den dopředu do 16:00 a storno poplatek činí 25% z ceny lekce.
 • Storno poplatek domluvené individuální lekce v den konání je 100% z ceny lekce a zaplacená částka za lekci se nevrací.
 • V případě neodkladné záležitosti si dovolujeme vyhradit si právo domluvenou lekci z naší strany stornovat i v den konání, v takovém případě Vám refundujeme plnou zaplacenou částku za domluvenou lekci, případně Vám nabídneme náhradní termín za neuskutečněnou lekci (podle vzájemné domluvy).

OSTATNÍ

 • Návštěvníci kurzů jsou povinni do kurzů řádně a včas docházet a podrobit se pokynům učitelů tance, jimi pověřených pracovníků kurzů a správců budov.
 • Návštěvníci kurzů se zavazují šetřit majetek školy a objektu, v němž kurzy a soustředění probíhají.
 • Všichni návštěvníci se dále zavazují navštěvovat kurzy a objekty, v nichž kurzy a soustředění probíhají, v čistém oblečení a střízlivém stavu. Není dovoleno požívat alkoholické nápoje a užívat omamných látek před zahájením akcí, v jejich průběhu ani po jejich skončení. Tyto návykové látky nelze užívat ani v blízkosti objektů, kde kurzy a soustředění probíhají.
 • Návštěvníci a účastníci kurzu jsou povinni vstupovat do sálu v čisté obuvi. Je k dispozici uzamykatelná šatna, kde je možné venkovní oblečení ponechat.
 • Případné stížnosti podávejte učitelům tance.