Pokročilí

v ÚTERÝ od 19:45 do 21:15. Zahájení listopad 2020. 

Miloslav Franta a Kateřina Machalková

Kurz obsahuje 10 lekcí (2x 45 min.).
V tomto kurzu si zopakujeme základní kroky a variace standardních a latinskoamerických tanců a dále se budeme věnovat sestavám, technice a přidáme i něco nového, aby kurz vyhovoval mírně pokročilým i pokročilým.

Taneční lekce a termíny

 • 1. lekce – 20. října 2020 nový termín listopad 2020???
 • 2. lekce – 27. října 2020
 • 3. lekce – 3. listopadu 2020
 • 4. lekce – 10. listopadu 2020
 • 5. lekce – 24. listopadu 2020
 • 6. lekce – 1. prosince 2020
 • 7. lekce – 8. prosince 2020
 • 8. lekce – 15. prosince 2020
 • 9. lekce – 5. ledna 2021
 • 10. lekce – 12. ledna 2021

Přihlášení do kurzů

Pro přihlášení, prosíme, kontaktujte nás telefonicky nebo zašlete email s vyplněnou PŘIHLÁŠKOU.

Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Taneční škole Ing. Miloslav Franta k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám Taneční školy Ing. Miloslav Franta. Tento souhlas je udělen na dobu max. 10 let a může být kdykoli odvolán, a to formou emailu na adresu info@tanecniprodospele.cz. Součástí této přihlášky je Řád tanečních kurzů a doprovodných akcí (dále jen soustředění), ke kterému se účastník a návštěvník kurzu (soustředění) zavazuje. Prosíme všechny zájemce, aby si tento Řád přečetli.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Řád tanečních kurzů a doprovodných akcí

Dovolujeme si Vás upozornit na následující řád a podmínky:
Řád tanečních kurzů a doprovodných akcí

 • Při podání přihlášky do některého z našich kurzů je nutno zaplatit stanovené zápisné a kurzovné. Zápisné činí 500 Kč + kurzovné 1150 Kč, celkem 1650,- Kč/osobu/kurz.
  PŘIHLÁŠENÍ JE KOMPLETNÍ A VAŠE MÍSTO V KURZU GARANTOVANÉ AŽ PO ZAPLACENÍ CELÉHO KURZU.
  KURZ JE NUTNÉ ZAPLATIT JEŠTĚ PŘED JEHO ZAHÁJENÍM, ALESPOŇ 15 DNÍ DOPŘEDU.
 • PŘIHLÁŠKA JE ZÁVAZNÁ. V případě, že se kurzu, do kterého jste se přihlásili, nemůžete z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, prosím, odhlaste se včas prostřednictvím emailu nebo telefonicky, abyste neblokovali místo dalšímu zájemci.
 • Nenavštívené hodiny nejsou z kurzovného odečítány.
 • Vystoupit z kurzů lze kdykoli. Před jejich zahájením se vrací kurzovné, storno poplatek činí zápisné, tedy 500 Kč/os..
  V případě vystoupení z kurzů v průběhu školního roku činí storno poplatek zápisné 500 Kč/os. + odpovídající procentuální část z kurzovného, charakterizující počet uskutečněných hodin.
 • V případě zrušení účasti na soustředění, oznámené více než 7 dní před odjezdem, není vybírán storno poplatek;
  při zrušení účasti oznámené 7 dní až 1 den před odjezdem, činí storno poplatek 50% z ceny soustředění;
  při zrušení účasti v den odjezdu činí storno poplatek 100% z ceny soustředění.
 • Z naší strany je možné domluvenou lekci stornovat i v den konání, v takovém případě Vám refundujeme plnou zaplacenou částku za domluvenou lekci, případně Vám nabídneme náhradní termín za neuskutečněnou lekci (podle vzájemné domluvy).
 • Návštěvníci kurzů jsou povinni do kurzů řádně a včas docházet a podrobit se pokynům učitelů tance, jimi pověřených pracovníků kurzů a správců budov.
 • Návštěvníci kurzů se zavazují šetřit majetek školy a objektu, v němž kurzy a soustředění probíhají.
 • Všichni návštěvníci se dále zavazují navštěvovat kurzy a objekty, v nichž kurzy a soustředění probíhají, v čistém oblečení a střízlivém stavu. Není dovoleno požívat alkoholické nápoje a užívat omamných látek před zahájením akcí, v jejich průběhu ani po jejich skončení. Tyto návykové látky nelze užívat ani v blízkosti objektů, kde kurzy a soustředění probíhají.
 • Návštěvníci a účastníci kurzu jsou povinni vstupovat do sálu v čisté obuvi. Je k dispozici uzamykatelná šatna, kde je možné venkovní oblečení ponechat.
 • Domluvenou individuální lekci je možné stornovat nejpozději 1 pracovní den dopředu do 16:00 a storno poplatek činí 25% z ceny lekce.
 • Storno poplatek domluvené individuální lekce v den konání je 100% z ceny lekce.
 • Z naší strany je možné domluvenou lekci stornovat i v den konání, v takovém případě Vám refundujeme plnou zaplacenou částku za domluvenou lekci, případně Vám nabídneme náhradní termín za neuskutečněnou lekci (podle vzájemné domluvy).
 • Případné stížnosti podávejte učitelům tance.

Do okamžiku oznámení storna Vám zajišťujeme prostor sálu, v kurzech držíme místo, odvádíme za Vás autorské poplatky apod., jako kdybyste do kurzu chodili bez ohledu na to, zda tak činíte či nikoliv, a z jakého důvodu. Zpětnou žádost o navrácení těchto poplatků proto nelze uznat. Děkujeme za pochopení.