Přihláška

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno a příjmení
Jména a příjmení partnera/partnerky
Mám zájem o:
Ulice, č.p., PSČ Město
Souhlas se zpracováním osobních údajů a Řádem tanečních kurzů a doprovodných akcí a storno podmínkami
Součástí této přihlášky je Řád tanečních kurzů a doprovodných akcí (dále jen soustředění), ke kterému se účastník a návštěvník kurzu (soustředění) zavazuje. Jeho plné znění naleznete na stránce https://www.tanecniprodospele.cz/kurzy.html

Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Taneční škole Ing. Miloslav Franta k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám taneční školy Ing. Miloslav Franta. Tento souhlas je udělen na dobu max. 10 let a může být kdykoli odvolán, a to formou emailu na adresu info@tanecniprodospele.cz.
Pozn.: Ing. Miloslav Franta se zavazuje, že údaje z přihlášky nebudou zneužity ve smyslu zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. Naše Zásady zpracování osobních údajů naleznete na stránce https://www.tanecniprodospele.cz/kontakt.html

Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Taneční škole Ing. Miloslav Franta k tomu, abychom tyto údaje zpracovali a archivovali jen k interním potřebám Taneční školy Ing. Miloslav Franta. Váš souhlas udělujete na dobu max. 10 let a můžete jej kdykoli odvolat, a to emailem na adresu info@tanecniprodospele.cz. Součástí této přihlášky vyjadřujete souhlas s Řádem tanečních kurzů a doprovodných akcí (dále jen soustředění). Prosíme všechny zájemce, aby si tento Řád přečetli.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Řád tanečních kurzů a doprovodných akcí

Dovolujeme si Vás upozornit na následující řád a podmínky:
Řád tanečních kurzů a doprovodných akcí

 • Při podání přihlášky do některého z našich kurzů hradíte zápisné a kurzovné., konkrétně zápisné činí 460 Kč + kurzovné 1540 Kč, celkem 2000,- Kč/osobu/kurz.
  PŘIHLÁŠENÍ JE KOMPLETNÍ A VAŠE MÍSTO V KURZU GARANTOVANÉ AŽ PO ZAPLACENÍ CELÉHO KURZU.
  DOVOLUJEME SI VÁS POŽÁDAT O ÚHRADU KURZU JEŠTĚ PŘED JEHO ZAHÁJENÍM, A TO NEJLÉPE 15 DNÍ DOPŘEDU.
 • PŘIHLÁŠKA JE ZÁVAZNÁ. V případě, že kurz nemůžete z jakéhokoliv důvodu navštěvovat, prosíme Vás, o Vaše odhlášení včas prostřednictvím emailu nebo telefonicky, abyste neblokovali místo dalšímu zájemci.

STORNO PODMÍNKY

 • Nenavštívené hodiny nejsou z kurzovného odečítány.
 • Vystoupit z kurzů lze kdykoli. Pokud tak učiníte ještě před zahájením kurzu, potom si jako storno poplatek ponecháme zápisné ve výši 460 Kč/os. a zbytek zaplacené částky, tedy kurzovné, Vám vrátíme.
 • Jestliže se pro vystoupení z kurzu rozhodnete již po jeho zahájení, nejprve Vám naúčtujeme storno poplatek, tedy zápisné 460 Kč/os. a k tomu dále odpovídající procentuální část z kurzovného, které charakterizuje počet uskutečněných hodin.
 • Do okamžiku oznámení storna Vám zajišťujeme prostor sálu, v kurzech držíme místo, odvádíme za Vás autorské poplatky apod., přesně tak, jako kdybyste do kurzu chodili bez ohledu na to, zda tak činíte či nikoliv, a z jakého důvodu. Zpětnou žádost o navrácení těchto poplatků proto nemůžeme uznat. Děkujeme za pochopení.
 • Domluvenou individuální lekci je možné stornovat nejpozději 1 pracovní den dopředu do 16:00 a storno poplatek činí 25% z ceny lekce.
 • Storno poplatek domluvené individuální lekce v den konání je 100% z ceny lekce a zaplacená částka za lekci se nevrací.
 • V případě neodkladné záležitosti si dovolujeme vyhradit si právo domluvenou lekci z naší strany stornovat i v den konání, v takovém případě Vám refundujeme plnou zaplacenou částku za domluvenou lekci, případně Vám nabídneme náhradní termín za neuskutečněnou lekci (podle vzájemné domluvy).

Ostatní

 • Návštěvníci kurzů jsou povinni do kurzů řádně a včas docházet a podrobit se pokynům učitelů tance, jimi pověřených pracovníků kurzů a správců budov.
 • Návštěvníci kurzů se zavazují šetřit majetek školy a objektu, v němž kurzy a soustředění probíhají.
 • Všichni návštěvníci se dále zavazují navštěvovat kurzy a objekty, v nichž kurzy a soustředění probíhají, v čistém oblečení a střízlivém stavu. Není dovoleno požívat alkoholické nápoje a užívat omamných látek před zahájením akcí, v jejich průběhu ani po jejich skončení. Tyto návykové látky nelze užívat ani v blízkosti objektů, kde kurzy a soustředění probíhají.
 • Návštěvníci kurzů jsou povinni do kurzů řádně a včas docházet a podrobit se pokynům učitelů tance, jimi pověřených pracovníků kurzů a správců budov.
 • Případné stížnosti podávejte učitelům tance.

Do okamžiku oznámení storna Vám zajišťujeme prostor sálu, v kurzech držíme místo, odvádíme za Vás autorské poplatky apod., jako kdybyste do kurzu chodili bez ohledu na to, zda tak činíte či nikoliv, a z jakého důvodu. Zpětnou žádost o navrácení těchto poplatků proto nelze uznat. Děkujeme za pochopení.